Опрема за тестирање

 

Тест Теми

Опреми

1

Анализа на компонентите

Флуоресцентен спектрометар

2

Спектрометар на емисија на плазма со индуктивно спојување со директно читање

3

Спектрофотометар

4

Третман на греење

Печка за третман на топлина

5

Цврстина

Техничка машина за тешкотии на Rockwell

6

Тест машина за микро-цврстина

7

Спроводливост

Тест машина за микроотпорност

8

Дигитална машина за тестирање на струјата на Еди

9

Механички својства

Микрокомпјутерска контрола Електронска универзална машина за тестирање на материјали

10

Неинструктивна инспекција

Онлајн интелигентен дигитален детектор за дигитални Еди

11

Маса

Аналитичко салдо

12

Металографска анализа

Металуршки микроскоп

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10