Опрема за тестирање

 

Тест предмети

Опрема

1

Анализа на компоненти

Флуоресцентен спектрометар

2

Спектрометар за индуктивно поврзана плазма емисија со директно читање

3

Спектрофотометар

4

Греење третман

Печка за термичка обработка

5

Цврстина

Роквел машина за тестирање на цврстина

6

Машина за тестирање на микро-цврстина

7

Спроводливост

Тест машина за микро-отпор

8

Дигитална машина за тестирање на спроводливост на дигитална вртложна струја

9

Механички својства

Електронска универзална машина за тестирање на материјали со микрокомпјутер

10

Недеструктивна инспекција

Онлајн интелигентен дигитален детектор за струја на вртлози

11

Маса

Аналитичка рамнотежа

12

Металографска анализа

Металуршки микроскоп

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10