• C19160 alloy

    C19160 легура

    C19160 е еден вид легура за зајакнување на врнежите.Преку цврст раствор и стареење на одредена температура, дисперзивната дистрибуција на соединенијата на фосфор и никел ќе се таложи во материјалната матрица.Таложењето на соединенијата ја подобрува јачината и спроводливоста на легурата.Потоа преку ладна деформација со одредена стапка на обработка, цврстината на истегнување на материјалот може да достигне до 700MPa, а материјалот има добри перформанси на галванизација и отпорност на корозија.