• C19160 alloy

    Легура C19160

    C19160 е еден вид легура за зајакнување на врнежите. Преку цврст раствор и стареење на одредена температура, дисперзивната дистрибуција на фосфор и никел соединенија ќе биде таложена во матрицата на материјалот. Врнежите на соединенијата ја подобруваат јачината и спроводливоста на легурата. Потоа, преку ладна деформација со одредена стапка на обработка, јачината на затегнување на материјалот може да достигне до 700MPa, а материјалот има добри перформанси на галванизација и отпорност на корозија.