Тим за истражување и развој
*База за соработка индустрија-универзитет-истражување на Универзитетот Сужоу Кинкоу Бакар-Централен Јужен Универзитет
*Технички истражувачки центар во Сужоу за ново инженерство на материјали од легури со високи перформанси
*База за пост-докторски иновации Џиангсу

Нашиот воспоставен стандард
*Национален стандард: Al2O3 зајакнат бакарен лим со дисперзија (GB/T ****-2016) Издаден
*Индустриски стандард: Al2O3 зајакната бакарна прачка и жица со дисперзија YS/T998-2014
*Индустриски стандард:Берилиум бакар кој се користи за фотомултипликаторни цевки

r-d