Automotive

Автомобилство

Во автомобилската област, нашите материјали се користат во:
1) Бакар со низок берилиум може да се користи во акумулаторот за напојување на нови енергетски возила.
2) легура CuCrZr може да се користи во отпорни на високи температури и високо спроводливи појаси за жици, калем на автомобилски мотор и така натаму.
3) Бакар зајакнат со дисперзија со Al2O3 може да се користи во електродата на роботот за заварување.

Automotive001
Automotive002
Automotive004 (1)