Електрични и електронски компоненти

Најголема примена на легура на барилиум бакар е во електрични и електронски компоненти, особено извори, контакти, прекинувачи и релеи. Користи како контактник во компјутери, опрема за комуникација со оптички влакна, приклучоци што ги поврзуваат интегралните кола и печатените плочи (особено жиците од барилиум бакарни) и автомобилот. Мобилните телефони, лаптопите и другите ИТ опрема имаат тенденција да бидат пософистицирани, што бара помали, полесни и потрајни контактитори.Ова предизвика зголемена побарувачка за компоненти на барилиум бакар.

Electrical and electronic components01
Electrical and electronic components02
Electrical and electronic components03